Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  73DCEF6671624EFB9339497861673F98.jpeg E87425F3EF8B4F51B8C29991B0C82ABB.jpeg 2E066C9F9D344411B03BF969E3EC5DD8.jpeg 1766964098C845D184CB72682EFFD025.jpeg 53334A90320C48A1AAD8F9A770267540.jpeg EA34AF78742D4C0CAE67A03D8BDAD8F6.jpeg E78DEF18A7C443EA97AB95DCE4B42B8B.jpeg 68A9ABF3AEB64DD3805D43AD4A92D1D0.jpeg B707E70E5DEB40FB99B82C1D9C110E24.jpeg 58911AE243AE45B7AFEA566F2224B445.jpeg 3CF9AFE2E6E941E392A03FDD5E7770B1.jpeg F948849DB23248A5B974349168A5D246.jpeg 11BA8D48711848DAA0BFC37B022CEF38.jpeg F2AF83D0AADB4C3A9152708AEA53E6EC.jpeg BEE32416980248F7A477974EFD5A3F20.jpeg A8F46A98523D413BB008BFA15ECF8B6F.jpeg 204EAC27A2844CDF8F321FF38D070B0C.jpeg A0A4F3BD131E4653A6D2813DCCA28842.jpeg C7EF4BB3757D4FECB6200BDE8C463726.jpeg F5CD8C37E7664EBB88236F95CF072265.jpeg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Đề cương ôn tập Tin Học lớp 7 học kỳ II

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Nga
  Ngày gửi: 21h:34' 13-04-2012
  Dung lượng: 239.0 KB
  Số lượt tải: 1982
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Cao Viên
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 7 – HKII
  CẤU TRÚC ĐỀ
  TRẮC NGHIỆM:
  Xem lại lý thuyết ở trên và những kiến thức đã học, đã biết trong quá trình quan sát thực hành trên máy.
  TỰ LUẬN:
  THỰC HÀNH:
  CÁC CÂU HỎI TRONG ĐỀ THI
  PHẦN TRẮC NGHIỆM
  Câu 1: Để đặt hướng giấy in cho một trang trang bảng tính ta phải thực hiện:
  A. File ->Page Setup -> Page B. File ->Page Setup -> Margins
  C. File ->Page Setup -> Margin D. Tất cả đều sai
  Câu 2: Khi lọc dữ liệu em có thể:
  A. Sắp xếp dữ liệu tăng hoặc giảm B. Không thể sắp xếp lại dữ liệu
  C. A và B sai D. A và B đúng
  Câu 3: Cách nào trong các cách sau dùng để in trang tính?
  A. Ctrl + P B. Shift + P
  C. Alt+ P D. Tất cả đều sai
  Câu 4: Nháy nút lệnh nào để sắp xếp theo thứ tự tăng dần?
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 5: Để lọc dữ ta sử dụng lệnh?
  A. Data ( Filter( Auto Filter B. Data ( Filter( Show All
  C. Data ( Sort D. Cả 3 câu trên dều sai
  Câu 6: Muốn đặt lề trên của trang tính thì trong hộp thoại PageSetup chọn ô?
  A. Top B. Left
  C. Bottom D. Right
  Câu 7: Để in trang tính ta sử dụng nút lệnh gì?
  A. B. 
  C. D. 
  Câu 8: Trong Excel lệnh nào dùng để ngắt trang:
  A. Format ( Cells… B. View ( Page Break Preview
  C. View ( Normal D. Tất cả các thao tác trên đều sai.
  Câu 9: Để tăng chữ số thập phân trong ô tính ta sử dụng lệnh?
  A. B. 
  C. D. Cả A,B,C đều sai
  Câu 10: Khi lọc dữ liệu em có thể?
  A. Insert ( Text box B. Format (Font
  C. Insert ( Picture( from file… D. Edit ( Select All.
  Câu 11: Khi sắp xếp dữ liệu câu nào sau đây sai?
  A. Chọn toàn bộ dữ liệu kể cả tiêu đề.
  B. Chọn Data, Sort, Chọn Ascending hoặc Descending để sắp xếp tăng hoặc giảm.
  C. Chọn tiếp những cột khác nếu có yêu cầu.
  D. Cả a), b) và c)
  Câu 12: Để xem trước khi in ta sử dụng nút lệnh nào?
  A. (Permissiont) B. (Print Preview)
  C. (New) D. (Print)
  Câu 13: Các nút lệnh nằm trên thanh nào?
  A. Thanh công cụ B. Thanh trạng thái
  C. Thanh tiêu đề D. Tất cả đều sai
  Caâu 14: Hãy nêu ý nghĩa của các nút lệnh sau:
  Nút lệnh
  Ý nghĩa các nút lệnh
  
  1. (Fill Color)
  
  
  2 ( Save)
  
  
  3 (Copy)
  
  
  4 (Center)
  
  
  5 (Print Preview)
  
  
  6 (Bold)
  
  
  7 ( Outside Border)
  
  
  8 (Font Color)
  
  
  

  Để mở bảng tính ñaõ coù trong maùy ta sử dụng leänh naøo?
  File Save c. File Open
  File New d. File Close
  Muốn ngắt trang tính ta sử dụng lệnh naøo?
  Page Break Preview c. Print Preview
  Print d. Open
  Nút lệnh nào để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần:
  c .

  d .
  Nút lệnh nào dùng để lọc dữ liệu?
  Data Sort
  Data List
  Data Filter AutoFilter
  Tất cả đều đúng
  Muốn đặt lề trong trang Margins của hộp thoại Page setup ta sử dụng lệnh nào?
  Top c. Bottom
  Left d. Right
  Nút lệnh nào để tăng số, chữ số thập phân
  c.

   
  Gửi ý kiến